ZwrotyZaloguj się na stronie www.giparawear.com, w historii Twoich zamówień zaznacz produkty, które zamierzasz zwrócić oraz podaj numer konta i powód zwrotu.


Zapakuj zwracane produkty do oryginalnego srebrnego worka z numerem zamówienia * oraz dokładnie zaklej naklejką "Security" dołączoną do przesyłki.

* zastępcze opakowanie do wysyłki możesz uzyskać u pracownika klubu.


Przekaż przesyłkę w recepcji klubu, aby bezpłatnie zwrócić towar. Otrzymasz potwierdzenie nadania zwrotu. Zachowaj je do czasu zwrotu środków na konto.

Możesz również wysłać produkt kurierem na adres:
IMG Development Sp. z o.o.,
ul. Strażnicza 1, 82-300 Elbląg


Po rozpatrzeniu zwrotu, nie później niż w ciągu 14 dni otrzymasz przelew środków na konto.